РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ„ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"

 

 

РЪКОВОДСТВО: ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ПП”ОСД”
Председател - Йордан Тодоров Гергов Йордан Гергов
Зам.Председател - Иван Николов Банков доц. Апостол Апостолов
Зам.Председател - доц. Апостол Методиев Апостолов Венцислав Димитров
Зам.Председател - Венцислав Петров Димитров Виктор Даковски
  Петър Георгиев
  Иван Банков
  д-р Стойчо Гълъбов
  Александър Тачков
  Оля Миткова
  Павлинка Василева

 

НАЦИОНАЛЕН ПАРТИЕН СЪВЕТ: в състав от 41 члена;

НАЦИОНАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ: в състав от 7 члена;